A. PRED PRIČETKOM POLAGANJA

A.I. Maksimalna dovoljena vlažnost tlaka je :

– cementni tlak 2,0%

– anhidridni tlak 0,25

A.II. Tlak mora imeti izvedeno ustrezno hidroizolacijo z veljavnimi predpisi. V primeru ko je v tlaku vgrajeno talno ogrevanje obvezno upoštevati protokol za izsuševanje – stabilizacijo tlaka pred pričetkom polaganja parketa.

A.III. Maksimalna dovoljena vlažnost lesa – parketa od 8 do 10% +-2%, kontrolira se tudi parket iz same sredine paketa.

A.IV. Talna površina mora biti ustrezno ravna, trdna, brez razpok, ne pregroba ter očiščena s sesalnim strojem.

A.V. Klimatski pogoji v prostoru za polaganje parketa morajo biti primerni, prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, minimalna temperatura ozračja 18 stopinj C in tal mora biti 15 stopinj C.

A.VI. Vsa ostala dela morajo biti zaključena (zadnje faza beljenja se izvrši po končnem lakiranju parketa).

A.VII. V prostoru samem kjer se izvajajo parketarska dela ne sme biti nobenih drugih izvajalcev.

B. POLAGANJE PARKETA

B.I. Izvedba polaganja parketa zahteva ustrezno uporabo lepila glede na izbrano vrsto parketa. Dvokomponentno poliuretansko lepilo se uporablja za lam, končni, eksotični in klasični parket večjih dimenzij. Disperzijsko lepilo se uporablja za lamelni in klasični parket manjših dimenzij.

B.II. Polaganje parketa se izvede z obvezno razdaljo od sten v izmeri od 1 do 1,5 cm.

C. PO POLAGANJU PARKETA

C.I. Po zaključnem polaganju, se po položeni površini parketa ne hodi ali jo na kakršenkoli način obremenjuje vsaj 24 ur.

C.II. Položeni parket mora obvezno mirovati od 5 do 14 dni (oceno poda izvajalec sam). Priporočljivo je za dvokomponentno poliuretansko lepilo od 3 do 5 dni, za disperzijsko lepilo od 12 do 14 dni.

C.III. V času mirovanja parketa po točki C.II. se v takem prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala, navlažila ali povzročila kakršnekoli madeže (olje, voda, firnež, silikon, apno itd…) na parketu. Previdnost velja tudi za hojo po parketu.

C.IV. Prostor je nujo potrebno zavarovati pred vdorom dodatne vlage.

C.V. Prostor mora v tem in kasnejšem času izpolnjevati naslednje klimatske pogoje :

– temperatura prostora od 15 do 25 stopinj C ;

– relativna zračna vlažnost od 50 do 60%.

D. IZVEDBA KONČNE OBDELAVE PARKETA

D.I. Za končanje faze mirovanja izvajalec oceni ali je z ustreznim časom zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno dodatno rešitev. Stroške iz naslova dodatne rešitve krije investitor sam.

D.II. Upoštevati točki A.V. in A.VII.

D.III. Prostor kjer se izvajajo parketarska del mora imeti dosežene naslednje klimatske pogoje :

– temperatura prostor od 18 do 25 stopinj C ;

– relativna zračna vlažnost od 50 do 60% ;

– prostor ne sme biti prašen, izpostavljen prepihu in soncu ;

– posamezni nanosi laka si sledijo v razmaku največ do 48 ur.

D.IV. Uporabnost lakirnih površin :

– glede na pohodnost 48 ur ;

– glede na mehanske obremenitve minimalno 7 dni.

D.V. Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovni pogoji niso enakovredni pogojem v lakirnici. Kvaliteta lakiranja se izrecno ocenjuje iz stojne višine od dnevne svetlobe (DIN standardi).

E. REKLAMACIJE

E.I. Reklamacija parketa in ostalega materiala se upošteva pred samo vgradnjo :

– pred polaganjem preverite ustreznost parketa klasa saj kasnejša reklamacija ni možna.

F. GARANCIJA

F.I. Garancija za delo skladno z gradbenimi uzancami dve leti. Garancija za materiale skladno z izdanimi garancijami posameznih dobaviteljev.

F.II. Garancija se ne upošteva v naslednjih primerih :

– oksidacija parketa pri že položenem parketu ;

– odrgnin laka s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolov s kolesci, odrgnin domačih živali, odrgnin z žeblji, kamenjem na podplatih, stekla itd…) ;

– izlitja tekočin voda, kislina, olje itd… ;

– pri uporabi agresivnih detergentov pri čiščenju parketa ;

– delovanje lesa – parketa (konkavne oblike) zaradi previsoke ali nizke relativne zračne vlažnosti oziroma slabe hidroizolacije tal ter zardi slabe izolacije vseh ostalih prehodov ;

– delovanje lesa – parketa na mestih kjer so v tlaku vgrajene cevi za centralno ogrevanje.

G. VZDRŽEVANJE PARKETA

G.I. Svetujemo nakup higrometra za stalno kontrolo klimatskih pogojev v prostoru saj v nasprotnem primeru parket ne bo več tak kot je bil ob vgradnji, temveč se bodo v ekstremnih primerih pokazale neenakomerne in široke reže ali pa valovita površina.

G.II. Za uspešno zaščito lakiranih površin priporočamo premaze, ki so temu namenjeni. Razna pršila proti nabiranju prahu odsvetujemo.

G.III. V primeru uporabe preproge je potrebno le to občasno premakniti ali pa se sprijazniti z dejstvom, da bo čez čas parket pod preprogo postal precej svetlejši od ostalega dela, ker barvila, ki spreminjajo barvo lesa ob vplivanju ultravijoličnih žarkov ne bodo na tem mestu obarvala parketa.

G.IV. Pred namestitvijo pohištva v prostor novopoloženega parketa naj bodo posamezni deli, ki pridejo v stik z parketom zaščiteni. Posebno opozorilo velja za pisarniške stole na koleščkih, kateri na smejo biti kovinski ali iz trde plastike ampak le iz gume.

G.V. Parket redno čistimo z sesanjem. Parketa nikoli ne močimo ampak ga le obrišemo z vlažno krpo, ki mora biti do dodobra ožeta. Pred vstopnim delom namestimo predpražnik.

A. PRED PRIČETKOM POLAGANJA

A.I. Maksimalna dovoljena vlažnost tlaka je :

– cementni tlak 2,0%

– anhidridni tlak 0,25

A.II. Tlak mora imeti izvedeno ustrezno hidroizolacijo z veljavnimi predpisi. V primeru ko je v tlaku vgrajeno talno ogrevanje obvezno upoštevati protokol za izsuševanje.

A.III. Maksimalna dovoljena vlažnost lesa (podkonstrukcija) od 8 do 10%, kontrolira se tudi plošče iz same sredine paketa.

A.IV. Talna površina mora biti ustrezno ravna, trdna, brez razpok, ne pregroba ter očiščena s sesalnim strojem.

A.V. Klimatski pogoji v prostoru za polaganje PVC tlak ali tlak iz gume morajo biti primerni, prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, minimalna temperatura ozračja mora biti 18 stopinj C in tal 15 stopi C.

A.VI. Vsa ostala dela morajo biti zaključena (zadnje faza beljenja se izvrši po končnem izvajanju polaganja talne obloge).

A.VII. V prostoru samem kjer se izvajajo podopolagalska dela ne sme biti nobenih drugih izvajalcev.

B. POLAGANJE PVC TLAKA IN TLAKA IZ GUME

B.I. Izvedba polaganja tlaka zahteva ustrezno uporabo lepila glede na izbrano vrsto materiala. Različna sta lepila za PVC tlak in za tlak iz gume.

B.II. Polaganje tlaka se izvede z obveznim odrezom ob steni stikoma..

C. PO POLAGANJU PODKONSTRUKCIJE

C.I. V času do polaganja zaključnega tlaka se v takem prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala, navlažila ali povzročila kakršnekoli madeže (olje, voda, firnež, silikon, apno itd…) na podkonstrukciji.

C.II. Prostor je nujo potrebno zavarovati pred vdorom dodatne vlage.

C.III. Prostor mora v tem in kasnejšem času izpolnjevati naslednje klimatske pogoje :

– temperatura prostora od 15 do 25 stopinj C ;

– relativna zračna vlažnost od 50 do 60%.

D. IZVEDBA KONČNE FAZE DEL POLAGANJA TLAKA

D.I. Za nadaljevanje del izvajalec oceni ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno dodatno rešitev. Stroške iz naslova dodatne rešitve krije investitor sam.

D.II. Upoštevati točki A.V. in A.VII.

D.III. Prostor kjer se izvajajo podopolagalska dela mora imeti dosežene naslednje klimatske pogoje :

– temperatura prostor od 15 do 25 stopinj C ;

– relativna zračna vlažnost od 50 do 70% ;

– prostor ne sme biti prašen, izpostavljen prepihu.

D.IV. Uporabnost talnih površin :

– glede na pohodnost 24 ur ;

– glede na mehanske obremenitve minimalno 2 dni.

E. REKLAMACIJE

E.I. Reklamacija PVC in materiala iz gume ter ostalega materiala se upošteva pred samo vgradnjo :

– pred polaganjem preverite ustreznost materiala saj kasnejša reklamacija ni možna.

F. GARANCIJA

F.I. Garancija za delo skladno z gradbenimi uzancami dve leti. Garancija za materiale skladno z izdanimi garancijami posameznih dobaviteljev.

F.II. Garancija se ne upošteva v naslednjih primerih :

– oksidacija tlaka pri že položenem tlaku ;

– odrgnin končne površine s topimi predmeti (premikanje pohištva, pisarniških stolov s kolesci, odrgnin domačih živali, odrgnin z žeblji, kamenjem na podplatih, stekla itd…) ;

– izlitja tekočin voda, kislina, olje itd… ;

– pri uporabi agresivnih detergentov pri čiščenju tlaka.

G. VZDRŽEVANJE TLAKA

G.I. Svetujemo nakup higrometra za stalno kontrolo klimatskih pogojev v prostoru saj v nasprotnem primeru tlak ne bo več tak kot je bil ob vgradnji, temveč se bodo v ekstremnih primerih pokazale neenakomerne in široke reže ali pa valovita površina.

G.II. Za uspešno zaščito talnih površin priporočamo premaze, ki so temu namenjeni. Razna pršila proti nabiranju prahu odsvetujemo.

G.III. Pred namestitvijo pohištva v prostor novopoloženega tlaka naj bodo posamezni deli, ki pridejo v stik z tlakom zaščiteni. Posebno opozorilo velja za pisarniške stole na koleščkih, kateri na smejo biti kovinski ali iz trde plastike ampak le iz gume.

G.IV. Tlak redno čistimo z sesanjem. Tlak nikoli ne močimo ampak ga le obrišemo z vlažno krpo, ki mora biti do dodobra ožeta. Pred vstopnim delom namestimo predpražnik.

A. PO POLAGANJU PARKETA
A.I. Po zaključnem polaganju, se po položeni površini parketa ne hodi ali jo na kakršenkoli način obremenjuje vsaj 24 ur.
A.II. Položeni parket mora obvezno mirovati od 5 do 14 dni (oceno poda izvajalec sam). Priporočljivo je za dvokomponentno poliuretansko lepilo od 3 do 5 dni, za disperzijsko lepilo od 12 do 14 dni.
A.III. V času mirovanja parketa po točki A.II. se v takem prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala, navlažila ali povzročila kakršnekoli madeže (olje, voda, firnež, silikon, apno itd…) na parketu. Previdnost velja tudi za hojo po parketu.
A.IV. Prostor je nujo potrebno zavarovati pred vdorom dodatne vlage oziroma pred neustreznim znižanjem vlage.
A.V. Prostor mora v tem in kasnejšem času izpolnjevati naslednje klimatske pogoje :
– temperatura prostor od 18 do 25 stopinj C, OPTIMALNO 50% pri temperaturi zraka 20 stopinj C ;
– relativna zračna vlažnost od 50 do 60%, OPTIMALNO 20 stopinj C.

B. VZDRŽEVANJE PARKETA
B.I. Les je higroskopičen material, ki se prilagaja vlažnosti okolice. Pri večji vlažnosti okolice les vlago vpija iz okolice in zato nabreka, pri nižji vlažnosti pa vlago oddaja v okolico in se zato krči. To reagiranje-odzivanje lesa velja tudi za vse lesene talne obloge. Še posebej opazno je to pozimi, ko je temperatura v stanovanjih visoka, stanovanja pa niso prezračena. V teh pogojih relativna zračna vlažnost zraka lahko pade pod 25% pri temperaturi zraka 20 stopinj C. Svetujemo nakup higrometra ( merjenje temperature in pa relativne zračne vlažnosti v prostoru ) za stalno kontrolo klimatskih pogojev v prostoru saj v nasprotnem primeru parket ne bo več tak kot je bil ob vgradnji, temveč se bodo v ekstremnih primerih pokazale neenakomerne in široke reže ali pa valovita površina, za kar prodajalec in podo polagalec parketa ne odgovarjata in ne dajeta garancije!!! V primeru prenizke vlažnosti je potrebno zrak navlažiti. Pomaga tudi znižanje temperature oziroma ustrezno prezračevanje!!! V primeru prevelike vlažnosti je potrebno zrak razvlažiti!!! Pomaga tudi ustrezno prezračevanje!!!
B.II. Za uspešno zaščito lakiranih – oljenih površin priporočamo premaze, ki so temu namenjeni. Razna pršila proti nabiranju prahu odsvetujemo.
B.III. Ultravijolični žarki bodo parket obarvali – razbarvali zatorej jih ne smemo prepustiti sončni svetlobi in njenemu vplivu na parket. Zasenčeni prostori.
B.IV. Pred namestitvijo pohištva v prostor novopoloženega parketa naj bodo posamezni deli, ki pridejo v stik z parketom zaščiteni. Posebno opozorilo velja za pisarniške stole na koleščkih, kateri na smejo biti kovinski ali iz trde plastike ampak le iz gume.
B.V. Parket redno čistimo z sesanjem. Parketa nikoli ne močimo ampak ga le obrišemo z vlažno krpo, ki mora biti do dodobra ožeta. Pred vstopnim delom namestimo predpražnik.

C. REKLAMACIJE
C.I. Reklamacija parketa in ostalega materiala se ne upošteva v naslednjih primerih :
– neupoštevanja navodil za vzdrževanje in uporabo parketa ;
– nastale odrgnine s topimi predmeti ( premikanje pohištva, pisarniških stolih s kolesci, odrgnin domačih živali, žebljev, kamenja na podplatih, itd…)
– zlitja tekočin ali uporabe preveč vode oziroma neustreznih čistil pri čiščenju parketa in
– delovanje talne obloge v prehodnem obdobju poletje – zima, delovanje zaradi previsoke ali prenizke relativne zračne vlažnosti!!!

Protokol je izveden v času izvedbe del na KAMPADI I in to v obdobju od 17.03. – 28.03.2011 z vmesnim konstantnim merjenjem oziroma kontroliranimi posameznimi parametri!

A. KLIMATSKI POGOJI
A.I. Temperatura zraka :
– 22,5 stopinj C ;
A.II. Temperatura tal :
– 19,1 stopinj C ;
A.III. Relativna zračna vlažnost zraka :
– RH 51 % ;

B. STANJE TLAKA
B.I. Relativna vlažnost tlaka :
– 1,9 % ;
B.II. Temperatura tal :
– 19,1 stopinj C ;
B.III. Pull off test :
– 2,5 N/cm2 ;
B.IV. Ravnost tlaka :
– skladno z DIN normo 18202 ;
B.V. Izgled tlaka :
– čist brez kakršnih madežev ;
– razavost ;

C. TALNA OBLOGA
C.I. Večsloji ( dvoslojni ) izgotovljen in zlakirani parket, HRAST masivnega lesa v zgornjem sloju, na posamezni lameli, polno zalepljen na podlago ;
Relativna vlažnost parketa :
– 7,5 – 8,2 % ;

Naše delo temelji na individualnem pristopu, kjer v začetni fazi z naročnikom uskladimo želje, možnosti dobave in izvedbe del ter na tej osnovi izpeljemo celotno idejo. PREKO KONTAKTNEGA OBRAZCA NAM ZAUPAJTE VAŠE POTREBE IN VPRAŠANJA, IN Z VESELJEM VAM BOMO PRIPRAVILI INDIVIDUALNO PONUDBO, KI BO USTREZALA VAŠIM ŽELJAM.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE